Friday, March 7, 2008

பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் !?

பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்..! அட.. அட.. அட... யாருங்க இங்க வாரிசு/குடும்ப அரசியல்னு பேசறது..


படங்கள் நன்றி: தமிழ் முரசு.

வாழ்க பெண்கள் ! வளர்க அவர்தம் அரசியல் !

மார்ச் 8 - பெண்கள் தினம்.

No comments: